[align=center][b][size=3]参加舟山市本级职工基本养老保险和职工基本医疗保险的[/size][/b][/align][align=center][b][size=3]所有个体缴费人员注意啦[/size][/b][/align][align=center][b][size=3]2018年的缴费标准出来了[/size][/b][/align][align=center][b][size=3]一起来看[/size][/b][/align][align=center]
[/align][align=center] [/align][align=center][b][size=4][backcolor=#ffff00][color=#ff0000]2017年舟山市在岗职工年平均工资为53040元[/color][/backcolor][/size][/b][/align] [align=center][b][size=3][color=#002060]养老保险[/color][/size][/b][/align] [color=#666666][color=#000000]2018年1到12月份,市本级个体缴费人员基本养老保险缴费基数为[color=#ff0000][b]80%(3536元)~300%(13260元)[/b][/color],缴费比例仍为18%。[/color][/color] [color=#666666][size=3] [/size][/color] [color=#666666][color=#000000][size=3]2018年1到6月份预缴基数低于本年度最低缴费基数(3536元)的,或不一致的,应予以调整。[/size][/color][/color] [color=#666666][size=3] [/size][/color] [color=#666666][color=#000000]因各种原因中断缴费需补缴上年度或以前年度基本养老保险费的,2018年度[color=#ff0000][b]补缴基数为4420元[/b][/color],补缴比例18%。[/color][/color] [align=center] [/align][align=center][b][size=3][color=#002060]医疗保险[/color][/size][/b][/align] [size=3][backcolor=#fefefe][font=Helvetica Neue]2018年市本级基本医疗保险费月缴费基数为4420元,缴费比例为5.5%,[/font][/backcolor][/size][b][color=#ff0000]缴费金额为243.1元[/color][/b][size=3][color=#ff0000][/color][/size][size=3][backcolor=#fefefe][font=Helvetica Neue],重大疾病救助金每人每月[b][color=#ff0000]5元[/color][/b],医疗保险月缴费合计金额为[b][color=#ff0000]248.1[/color][/b]元。要求补缴上年度或以前年度基本医疗保险费的,统一按新标准缴纳。[/font][/backcolor][/size] [b]附图:[/b][align=center]
[/align][align=center][size=1] [/size][/align] [size=1][color=#bfbfbf][font=微软雅黑]来源:汪大姐来了、舟山市社保局[/font][/color][/size]
登录大舟山客户端,分享美好心情
阅读全文  

阅读 7115   评论 15

写留言
提示信息

Ps:啊哦~只能在客户端里面玩哦~

提示信息